Bảng Gía Salon

Tháng Ba 19, 2015

11013618_958956017468961_8015364853691419872_n

Cắt  tóc nam…………………………………………………………………………………………………………….. 130.000

Cắt  tóc nữ………………………………………………………………………………………………………………. 200.000

Gội tóc nam………………………………………………………………………………………………………………. 90.000

Gội tóc nữ…………………………………………………………………………………………………………………. 100.000

Gội vuốt wax, gel nam……………………………………………………………………………………………….. 130.000

Gội sấy cho nữ…………………………………………………………………………………………… 150.000 -200.000

Sấy. Kẹp tạo kiểu………………………………………………………………………………………… 80.000 – 150.000

Cắt +  gội  + tạo kiểu tóc nam…………………………………………………………………………………….. 200.000

Cắt +  gội + tạo kiểu tóc nữ……………………………………………………………………………………….. 270.000

Chữa trị tóc hư, khô, yếu trước khi uốn………………………………………………………… 200.000 – 400.000

Uốn volume [phồng] tóc ngắn……………………………………………………………………………………. 800.000

Uốn volume [phồng] tóc trung bình………………………………………………………… 1.000.000 – 1.200.000

Uốn volume [phồng] tóc dài………………………………………………………………….. 1.300.000 – 1.500.000

Uốn setting tóc ngắn……………………………………………………………………………………………………… 800.000

Uốn setting tóc trung bình………………………………………………………………………….. 1.000.000 – 1.200.000

Uốn setting tóc dài……………………………………………………………………………………. 1.300.000 – 1.500.000

Chữa trị tóc hư, khô, yếu trước khi duỗi …………………………………………………………… 200.000 – 400.000

Duôi cúp phồng tóc nam…………………………………………………………………………………. 400.000 – 600.000

Duỗi phồng, duỗi cúp tóc nữ……………………………………………………………………… 1.000.000 – 1.200.000

Duỗi phồng, cúp tóc dài nữ ……………………………………………………………………….. 1.300.000 – 1.500.000

Duỗi tự nhiên tóc nữ……………………………………………………………………………………. 800.000 – 1.000.000

Duỗi tự nhiên tóc dài nữ …………………………………………………………………………… 1.200.000 – 1.400.000

Nhuộm tóc nam ………………………………………………………………………………………….. 400.000 – 600.000

Nhuộm chân tóc ………………………………………………………………………………………………………… 400.000

Nhuộm tóc nữ tém ngắn ……………………………………………………………………………………………. 600.000

Nhuộm tóc nữ trung bình……………………………………………………………………………. 800.000 – 1.000.000

Nhuộm tóc nữ dài…………………………………………………………………………………….. 1.200.000 – 1.500.000

Nhuộm bóng tóc ………………………………………………………………………………………. 900.000 – 1.600.000

Nhuộm highlight…………………………………………………………………………………………. 800.000 – 1.000.000

Nhuôm + highlight……………………………………………………………………………………. 1.200.000 – 1.600.000

Hấp dầu ……………………………………………………………………………………………………… 150.000 – 250.000

Nối tóc………………………………………………………………………………………………….. 1.500.000 – 3.500.000

Trang điểm………………………………………………………………………………………………….. 200.000 – 700.000

Bới tóc……………………………………………………………………………………………………….. 150.000 – 200.000

11013618_958956017468961_8015364853691419872_n


Tin cùng mục


Add Comment